Всеукраїнське опитування
Zhezhera Iryna

Господь визначив нам жити саме в цей період історії та доручив унікальне служіння в Його Церкві.
Молоде покоління, якому ми служимо, зіштовху- ється із багатьма труднощами. Аналізуючи виклики цього часу, ми можемо краще зрозуміти та досягнути сучасну молодь для Христа.

Cьогодні нам необхідно чітко зрозуміти, як досягти нове покоління для Ісуса Христа.
Вирішальний вплив на прийняття Ісуса Христа як свого Спасителя для молодого покоління мають їхні батьки і найближчі родичі. Проте виявлена проблема: 26% молоді взагалі не довіряють своєму оточенню. Окрім цього, перше місце у рейтингу довіри посідає найкращий друг (56%), а вже
потім – мати (48%) й батько (25%).
• Християнська молодь дуже вирізняється своєю системою цінностей – на першому місці духовне зростання і служіння Господу. Їхнє життя і дозвілля тісно пов’язані з церквою – вони слуха- ють християнську музику, люблять дивитися християнські фільми і дуже добре знають християнських проповідників.
• Воцерковлена молодь прагне до високого рівня посвяти Богові: 76% моляться щодня, 78% читають Біблію щотижня, 76% прийняли водне хрещення, 75% хрестились Духом Святим, 68% служать церкві десятиною, якщо мають змогу.
• На думку молоді, найголовніше у церкві – це проповідь, особистість пастора і організація ходу служіння.
Цікаво зазначити, що 55% опитаних дали низьку оцінку рівню взаємин між членами церкви, молодь потребує більше спілкування і дружніх стосунків у церковному середовищі.
• Молодь активно бере участь у молодіжному і музичному служін- нях. Окрім цього, хлопці також задіяні у медіа-служінні, а дівчата – працюють з дітьми. Але ми вияви- ли, що 77% опитаних не відвідують домашню (малу) групу. Причина: майже половина церков (45%) не мають такого служіння. Можливо, це і є основною причиною слабкої інтеграції молоді у життя церкви.
• Переважна більшість воцерковле- ної молоді (62%) майже не запрошу- ють невіруючих друзів до своєї церкви. Переважно, тому що більшість їхніх друзів вже й так з церкви. Але не зважаючи ні на що, для 66% опитаних благовістя є важливою місією. І якщо говорити про обставини, за яких молодь розповідає про Ісуса, то найчастіше це особиста розмова (56%). Значно рідше молодь проповідує Євангеліє у колі друзів (20%) або у соцмере- жах (22%) чи месенджерах (8%).
Якщо ж говорити про стримуючі фактори для благовістя, то найбіль- ше молоді бракує сміливості й досвіду. У звіті ми навели ряд цікавих відповідей респондентів для того, щоб краще зрозуміти, яким чином допомогти молоді досягати своїх невіруючих одноліт- ків.
• Сучасні інтернет-технології відкривають все більше можливо- стей для поширення Євангелія і навчання воцерковленої молоді методам благовістя. Найбільш популярними каналами комуніка- цій серед молоді сьогодні є Viber, Instagram і YouTube. Під час дослідження була також виявлена вільна ніша для медіа-служіння – в Україні поки що немає достатньо відомих християнських фото- і відеоблогерів.
• Демографічні дані опитаної молоді: дівчат більше (65%), ніж хлопців (35%); переважна більшість (81%) віком від 12 до 24 років (школярі й студенти); рівень доходу переважно низький (39% ще не в змозі забезпечувати себе самостій- но).

Iryna Zhezhera

Dr. Frederick Lahodny

Even though using “lorem ipsum” often arouses curiosity due to its resemblance to classical Latin, it is not intended to have meaning. Where text is visible in a document, people tend to focus on the textual content rather than upon overall presentation.

0
    0
    Ваш кошик
    Ваш кошик пустийДо матеріалів